Om medlemskap

Klubben arrangerar många olika aktiviteter särskilt för dig som är medlem. Läs mer här!

Göteborgs klätterklubb är ansluten till Svenska Klätterförbundet (SKF). Genom medlemskap i en klubb ansluten till SKF får du vissa förmåner, bland annat medlemsförsäkring och prenumeration på tidningen Bergsport.

Bli medlem

Vad är medlemsförsäkringen?

Uppdaterad information angående medlemsförsäkringen finns här:
Försäkringsinformation

Du kan även teckna en resetilläggsförsäkring för resor utanför Norden. Läs mer här:
Resetilläggsförsäkring

Hur fort blir jag medlem?

Så fort din medlemsavgift har nått vårt konto så är du medlem och därmed försäkrad, men det kan dröja lite innan du får ditt medlemskort. Medlemskapet och försäkringen gäller per kalenderår, förutom inbetalningar gjorda i december, som istället räknas till nästföljande år.

När kommer mitt medlemskort?

Medlemkorten skickas numera ut från klubben och vi försöker göra det fortlöpande, cirka en gång per månad dessutom kommer vår- och höstprogram i januari respektive september. Förutom dessa pappersprogram skickar vi under säsongen ca en gång i månaden ett nyhetsbrev på mail med det senaste som händer!

När får jag Bergsport?

Tidningen Bergsport skickas ut från Klätterförbundet. 4 gånger per år skickar klubbarna in uppdaterade listor på medlemmarna till förbundet. Har du precis missat ett tillfälle så dröjer det tyvärr till nästa.

Bergsport skickas endast ut i ett exemplar per hushåll.

Jag har fler frågor!

Skicka ett mail till medlemsregistret@gbgkk.nu så hjälper vi dig att lösa det.