Om medlemskap

Välkommen som medlem i klubben! (Om du inte redan är medlem, läs Bli medlem.)

Göteborgs Klätterklubb är en av Sveriges största och äldsta klätterklubbar. Göteborgs Klätterklubb var en av de ursprungliga sex klubbarna som grundade Svenska Klätterförbundet år 1973. Allt sedan dess har vi varit en förening av klättrare för klättrare!

Som medlem får du vara med på våra resor,klätterträffar, fester och andra aktiviteter. Vi anordnar olika utbildningar och kurser med våra egna auktoriserade instruktörer som bara är till för dig som medlem. För dig som är i åldern 13-18 år har vi även organiserad ungdomsklättring.

Göteborgs Klätterklubb är en klubb med fokus på utomhusklättring och som sådan är vi mycket måna om tillgången till våra klippor (access). Utan klätterklubbarnas accessarbete skulle det råda klätterförbud på många av våra bästa klätterklippor. Genom att bli medlem stöttar du vårt viktiga arbete med att hålla alla fantastiska klippor tillgängliga för oss klättrare. Vi håller kontakt med markägare, upprättar räddningsplaner tillsammans med räddningstjänsten, diskuterar parkeringsfrågor, ordnar städdagar, byter ut gamla bultar, m.m.

Som medlem i Göteborgs Klätterklubb blir du även medlem i Svenska Klätterförbundet (SKF). Genom medlemskap i en klubb ansluten till SKF får du olika rabatter och förmåner, du får en klätterförsäkring och prenumeration på vår egen svenska klättertidning Bergsport.

Välkommen som medlem i klubben!

Bli medlem

Vad är medlemsförsäkringen?

Uppdaterad information angående medlemsförsäkringen finns här:
Försäkringsinformation

Du kan även teckna en resetilläggsförsäkring för resor utanför Norden. Läs mer här:
Resetilläggsförsäkring

Hur fort blir jag medlem?

Så fort din medlemsavgift har nått vårt konto så är du medlem och därmed försäkrad, men det kan dröja lite innan du får ditt medlemskort. Medlemskapet och försäkringen gäller per kalenderår, förutom inbetalningar gjorda i december, som även ger medlemskap för nästkommande år.

När kommer mitt medlemskort?

Medlemkorten skickas numera ut från klubben och vi försöker göra det fortlöpande, cirka en gång per månad dessutom kommer vår- och höstprogram i januari respektive september. Förutom dessa pappersprogram skickar vi under säsongen ca en gång i månaden ett nyhetsbrev på mail med det senaste som händer!

När får jag Bergsport?

Tidningen Bergsport skickas ut från Klätterförbundet. 4 gånger per år skickar klubbarna in uppdaterade listor på medlemmarna till förbundet. Har du precis missat ett tillfälle så dröjer det tyvärr till nästa.

Bergsport skickas endast ut i ett exemplar per hushåll.

Jag har fler frågor!

Skicka ett mail till medlemsregistret@gbgkk.nu så hjälper vi dig att lösa det.