Kurser

Räddningskurs i Gärdsås

Göteborgs Klätterklubb erbjuder både nybörjarkurser och kurser för de som redan klättrat utomhus en längre tid. Vi fokuserar på att ge kurser som är säkra, lärorika, och inspirerande.

Kurserna ligger oftast över en helg, och störst utbud har vi på våren. Samtliga kurser följer Svenska klätterförbundets (SKF) normer och rekommendationer, så du kan känna dig trygg att du får en bra kurs med auktoriserade instruktörer. Klubbens instruktörer är examinerade genom SKF, och fortbildar sig regelbundet.

Val av kurs

Om du inte har gått en klätterkurs utomhus tidigare ska du börja med Grundkurs i klippklättring eller Sportklätterkurs. De har inga krav på förkunskaper. Dessa passar även dig som klättrat inomhus och vill ta klivet vidare till utomhusklättring.

Vi erbjuder också avancerade kurser med olika förkunskapskrav. I de flesta fall bör du gå Fortsättningskurs i klippklättring innan du sedan går vidare i utbildningstrappan.

Längre ner på sidan finns en utförlig beskrivning av varje kurs. Är det fortfarande otydligt vilken kurs som passar dig kolla in Vanliga frågor.

Hitta och boka kurs

Grundkurs Klippklättring 23-24 september (endast reservplatser kvar) Till anmälan.
Grundkurs Klippklättring 30 september – 1 oktober. Till anmälan.
Grundkurs Klippklättring 7-8 oktober. Till anmälan.
Fortsättningskurs Klippklättring 14-15 oktober. Till anmälan.
Aidkurs 28-29 oktober. Till anmälan.
Räddningskurs del 1. 28-29 oktober. Till anmälan.
Räddningskurs del 2. 28-29 oktober. Till anmälan.

Kontakt

Har du fler frågor om kurser eller önskemål om en särskild kurs som inte står i kalendern kontakta kurs@gbgkk.nu.

Priser

Redan medlem Icke medlem Icke medlem junior (till 19 år)
Grundkurs i klippklättring 1495 kr 1795 kr 1710 kr
Fortsättningskurs i klippklättring 1100 kr 1400 kr 1315 kr
Sportklätterkurs  1495 kr  1795 kr  1710 kr
Kamraträddningskurs 1100 kr 1400 kr 1315 kr
Klätterledare utomhus 1100 kr 1400 kr 1315 kr
Hjälpinstruktörskurs 1100 kr 1400 kr 1315 kr
Aidklättringskurs 1100 kr 1400 kr 1315 kr
Isklättringskurs 2400 kr 2700 kr

Våra kurser

Grundkurs i klippklättring, 2 dagar

Sportklätterkurs, 2 dagar

Fortsättningskurs i klippklättring, 2 dagar
Kamraträddningskurser, à 2 dagar
Klätterledare, 1-2 dagar
Hjälpinstruktörskurs, 2 dagar
Aidklätterkurs, 1-2 dagar
Isklättring Grundkurs, 2 dagar